Projeler

Dava İzleme

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ile birlikte yürüttüğümüz “Dava İzleme” projemizin ilk altı ayında, 2018’in ikinci yarısında 90 oturumda görülen toplamda 71 ifade özgürlüğü ve gazetecilik davasının 82 duruşmasını takip ettik. Bu proje kapsamında Hukuk Ekibimizin oluşturduğu standart bir form baz alınarak adil yargılanma hakkı ihlalleri tespit edilmiştir. Türkiye’de kapsamlı ve sistematik bir dava izleme pratiğinin hayata geçirilmesi açısından bir ilk olan projemiz 2019 yılında da devam edecek.

Adaletten Hikayeler

Gazetecilerin, avukatların, ve farklı meslek gruplarından gelen birçok kişinin Türk adalet sisteminde yaşanan insan hakkı ihlallerini ve sistemin aksaklıklarını dile getirdikleri yazılarının toplandığı bir proje olan “Adaletten Hikayeler”, bağımsız ve profesyonel gazeteciliği desteklemeyi de amaçlıyor. Proje kapsamında kaleme alınan yazılar, 2019’un ikinci yarısında kitap haline getirilecek.

Basın Avukatları Ağı

Gazetecilik ve ifade özgürlüğü davalarında savunmanlık yapan avukatların bir araya gelerek bir dayanışma ağı oluşturmasını amacıyla ortaya çıkan “Basın Avukatları Ağı” projemiz kapsamında avukatların deneyimlerini paylaşmaları ve savunmayı güçlendirecek ortak stratejiler geliştirmeleri hedefleniyor. 

Savunmanlık

  • Deniz Yücel
  • Nedim Türfent
  • İdris Sayılğan
  • İdris Yılmaz
  • Uğur Yılmaz
  • Özlem Beyarslan

Etkinlikler 

Faili meçhul: Gazeteci cinayetlerinde cezasızlıkla mücadele

Katledilen gazetecilerin yakınları, gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlıkla nasıl mücadele edileceği üzerine kişisel deneyimlerini paylaştıkları bir panelde bir araya geldiler.

Diyarbakır AİHM Çalıştayı

Diyarbakır Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulünde Önemli Noktalar ve Güncel Sorunlar” başlıklı çalıştayımız, 180 avukatın katılımıyla gerçekleşti.

Parayı Takip Et Semineri

Maltalı araştırmacı gazeteci Matthew Caruana Galizia ve Uluslararası Şeffaflık Derneği (TI) Türkiye Başkanı Oya Özarslan, araştırmacı gazetecilik ve yolsuzlukla mücadelede gazetecilerin ve aktivistlerin nasıl rol alabileceği üzerine bir eğitim verdi.

Cezaevindeki gazeteciler ve medya çalışanları listesi