Herkes için Hukukİnsan Hakları

Herkes İçin Hukuk eğitim programı Mehmet Tınç’ın Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar dersiyle son buldu

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Heinrich Böll Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirdiği “Herkes için Hukuk” başlıklı online eğitim programının sekizinci ve son dersi 28 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Fransa La Réunion Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç’ın verdiği Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar dersinde mülteci statüsü, mültecilerin hakları, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Hukuku ele alındı.

Farklı alanlardan ve kuruluşlardan seçilen 27 kişi ve MLSA ekibinin yer aldığı derste Tınç; mülteci kavramından, mülteci hukukunun gelişim sürecinden bahsetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) kurallarını açıklayan Tınç, Cenevre Sözleşmesi hakkında da bilgi verdi. 

Güney Avrupa ülkelerinin Kuzey Avrupa ülkelerinden daha çok göç aldığına dikkat çeken Tınç, Dublin Tüzüğü’nü açıkladı ve işleyişinden bahsetti. Mülteci statülerinin şartları hakkında bilgi veren Tınç; ırk, milliyet, din, siyasi düşünce ve sosyal grup kriterleri üzerinden zulme uğrayan mültecilerle ilgili örnekler de verdi. Birincil ve ikincil koruma statülerinin koşullarına ve koruma kapsamının sınırlarına yer verilirken, geçici koruma statüsüne de değinildi. Geçici koruma statüsünün Türkiye’deki pratiklerinden örneklere de değinildi.

Herkes İçin Hukuk eğitim programı

Herkes İçin Hukuk eğitim programı 4-28 Haziran tarihleri arasında online olarak Jitsi üzerinden düzenlendi. 8 dersten oluşan program için seçilen 27 katılımcı arasında sivil toplum çalışanları, avukatlar, gazeteciler ve yüksek lisans öğrencileri yer aldı.

 4 Haziran Perşembe günü eski AİHM yargıcı Rıza Türmen’in Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Koruma Mekanizmaları dersiyle başlayan Herkes İçin Hukuk eğitim programı, 28 Haziran Pazar günü Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç’ın Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar dersiyle sona erdi.

Tüm program:

4 Haziran
Dr. Rıza Türmen – Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Koruma Mekanizmaları

5 Haziran
Av. Aynur Tuncel Yazgan – Ceza Muhakemesi Hukukunda Özgürlüklerin Korunması

8 Haziran
Doç. Dr. Tolga Şirin – Türk Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması

10 Haziran
Av. Veysel Ok – İfade ve Basın Özgürlüğü

17 Haziran
Av. Kerem Dikmen – LGBTİ+ Hakları

20 Haziran
Av. Dr. Ümit Kılınç – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi

27 Haziran
Av. Tuba Torun – Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları

28 Haziran
Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç – Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar