Haberler

MLSA, Ankara’daki İHD, HYD ve EuroMed Rights çalıştayına katıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Yurttaşlık Derneği (HYD), EuroMed Rights ve İnsan Hakları Derneğinin (İHD) Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Türkiye’de Temel Özgürlükler, İnsan Hakları Savunucuları ve Adil Yargılanma Hakkının Korunması Yoluyla Sivil Toplumun Desteklenmesi” başlıklı yeni projesinin 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen başlangıç toplantısı ve çalıştayına katıldı. 

Birçok ulusal ve uluslararası arası hak örgütünün temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda HYD, EuroMed Rights ve İHD’nin yeni projesi tanıtıldı. Proje ile adil yargılanma hakkı bağlamındaki ulusal ve uluslararası standartlara uyumun izlenmesi ve bu şekilde adil yargılanma hakkının korunarak Türkiye’deki insan hakları savunucuları ve sivil toplumun desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında insan hakları savunucularının yargılandığı davalar ile birlikte sanıkların farklı suçlamalarla karşılaştıkları ve temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren ifade ve toplanma özgürlüğü ya da gazetecilik davaları gibi davalar da izlenecek. 

Açılış oturumunda projenin tanıtılmasının ardından EuroMed Rights Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Sorumlusu Roberto Frifrini tarafından yönetilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Dava İzleme Konusundaki Çalışmaları” oturumunda MLSA’nın yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) gibi uzun süredir dava takip programları yürüten kurumlar bilgi ve tecrübelerini paylaştı. 

İki günlük çalıştayın kapanış oturumunu ise Bar Human Rights Committee of England and Wales kurumundan Theodora Christou yönetti. Dava izleme programlarının adil yargılanma hakkının garanti altına alınması için elzem olduğundan bahseden Christou, dava izleme yöntemlerinde dava takibi yapan kurumlar arasında ortak standartlar oluşturulmasının önemini de vurguladı.