Basın Özgürlüğü

MLSA’nın ses ve görüntü yasağı genelgesine açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı kesinleşti

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğinin (MLSA), Emniyet Genel Müdürlüğünün 27 Nisan 2021’de yayımladığı, toplumsal olaylar sırasında ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelgeye karşı açtığı davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genelgenin yürütmesinin durdurulması kararına İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı itirazı reddetti. 

Danıştay 10. Dairesi, 15 Aralık 2021 tarihinde MLSA Hukuk Birimine tebliğ edilen kararında gazeteci Barış Altıntaş adına açılan davayı ve karşı savunmaları değerlendirdikten sonra, genelgenin haberleşme ve basın özgürlüğüne sınırlama getirdiğini tespitinde bulunmuştu. Bu haklara yönelik sınırlamaların ancak yasa ile öngörülen durumlarda yapılabileceğinin hatırlatıldığı kararda, temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların ancak yasama organının tasarrufunda olabileceği vurgulanarak, genelgenin Anayasa’nın 7. ve 13. maddelerine aykırı olduğuna kanaat getirilerek yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, karara itiraz ederek yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını talep etti. İtirazı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davalı idarelerin öne sürdüğü hususların yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığına kanaat getirerek oybirliği ile itirazların reddedilmesine karar verdi.

Kararın kesinleşmesinin Türkiye’de zor şartlar altında kamu yararına olan mesleklerini yapmaya çalışan gazeteciler için önemli olduğuna değinen MLSA Eş Direktörü Av. Veysel Ok, “Basını sansürlemeye yönelik bir idari tasarruf hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı bir gazeteci tarafından açılan davada verilen kararın kesinleşmesi, Bakanlığın tasarrufunun hukuksuz olduğunu bir kez daha tescilledi” dedi.