Çalışmalarımız

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hakkında

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı ile bilgiye erişimi korumaya kendini adanmış bir insan hakları kuruluşudur. Özellikle artan zorluklarla karşılaşan gazeteciler, avukatlar ve insan hakları savunucuları için gazetecilik ve hukuk uzmanlığının temel hak ve özgürlükleri korumak için bir araya geldiği bir platform olarak hizmet vermektedir.

Hukuki Savunuculuk ve Destek Programı

MLSA olarak, gazeteciler, sivil toplum çalışanları ve aktivistler de dahil olmak üzere, ifade ve basın özgürlüğünü kullandıkları için yasal zorluklarla karşılaşan bireylere önemli hukuki destek sağlıyoruz. Hukuk ekibimiz danışmanlık sunuyor, müvekkilleri mahkemelerde temsil ediyor ve yerel ve uluslararası mahkemelere başvurularda bulunuyor. Protestolar sırasında gözaltına alınan gazetecilere yardım etmek gibi acil durumlarda acil destek sağlayarak tipik adli yardımın ötesine geçiyoruz. MLSA Hukuk Ekibi, farklı davalarda farklı seviyelerde 100'den fazla müvekkili temsil etmektedir.

Dava İzleme Programı

MLSA Türkiye’nin en geniş dava izleme programını yürütmektedir. Özellikle ifade özgürlüğünü ilgilendiren davaları, adil ve şeffaf olmalarını sağlamak için yakından izliyoruz. 2018 yılından bu yana faal olan bu program kapsamında elde edilen bulgular, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile ilgili araştırmalara kaynaklık etmekte, yargı bağımsızlığı konusunda karşılaştırmalı veri sunmaktadır.

Her adli yılda bulguları içeren bir Dava İzleme Raporu yayınlamaktayız. MLSA bugüne kadar 2000'den fazla duruşmayı izledi. MLSA, izlediği davalardaki gelişmeleri Twitter hesabından (@MLSADavaTakip) Türkçe ve İngilizce olarak canlı yayınlıyor. Duruşma sonrası makaleleri web sitemizde yayınlıyoruz.

Free Web Turkey Platformu

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yürütülen Free Web Turkey girişimi, Türkiye'de internet sansürüyle mücadele etmeyi ve internet özgürlüğünü savunmayı amaçlayan bir projedir. Bu girişim, çevrimiçi sansürü izlemeye ve raporlamaya odaklanarak, erişim yasakları ve internet erişimindeki kısıtlamalarla ilgili artan baskıları ele almaktadır. Açık kaynaklı kapsamlı araştırma ve analizler yürüten Free Web Turkey, ülkedeki dijital özgürlüğün durumu hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Bu proje, MLSA'nın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim için temel olan açık ve özgür bir internet sağlama çabalarının önemli bir parçasıdır. Free Web Turkey aracılığıyla MLSA, dijital hakların sadık bir savunucusu olarak, her türlü internet sansürünü vurgulamaktadır. FreeWebTurkey Platformu, bulgularını her yıl İnternet Sansür Raporu ile yayınlamaktadır.

Stratejik Davalama

Hukuk stratejimiz, stratejik davalara güçlü bir şekilde odaklanmayı içerir. Önemli emsaller oluşturabilecek veya önemli yasal ve sosyal değişimlere yol açabilecek davaları seçiyoruz. Bu yaklaşımla, sadece davaları kazanmayı değil, aynı zamanda yasal standartları geliştirmeyi ve daha adil bir yasal ortamı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Örneğin, MLSA polis davranışlarının video kaydını yasaklayan bir kararnameye başarılı bir şekilde itiraz etti.

Uluslararası Savunuculuk

Uluslararası hukuk mekanizmalarının gücünün farkında olan hukuk birimimiz, yüksek mahkemelere başvurularda bulunmakta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanma prosedürüne katkıda bulunmaktadır. Avrupa Uygulama Ağı (EIN) ve Campaign to Uphold Rights in Europe (CURE) üyesi olarak, uluslararası hukuk savunculuğuna katkıda bulunmaktayız. Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi’ne düzenli olarak ifade özgürlüğü davaları hakkında Kural 9.2. Bildirimleri yapmaktayız.

Eğitim ve Atölye Çalışmaları

MLSA'nın gazetecilere ve avukatlara yönelik eğitimleri hem pratik hem de bilgilendirici olacak şekilde tasarlanmıştır. Gazeteciler araştırma teknikleri ve yasal haklar hakkında bilgi edinirken, avukatlar da AİHM gibi insan hakları mahkemelerine başvuru yapmak da dahil olmak üzere ifade özgürlüğü davalarını savunma konusunda kapasitelerini geliştirmekteyiz. 

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.