İfade özgürlüğünü koruyan reformlar hedefliyoruz

Avrupa Konseyi üye devletlerinde ifade özgürlüğünün korunmasına odaklanan yeni projelerinde Avrupa Uygulama Ağı (EIN) ile işbirliğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu projenin bir katılımcısı olarak, ifade özgürlüğünü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarının etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmenin yanı sıra Türkiye'de ifade özgürlüğünün etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan reformları savunmayı amaçlıyoruz. 

İfade özgürlüğünün ihlali, Avrupa Devletlerindeki demokratik gerilemenin merkezinde yer almaktadır. Gazetecileri mahkeme süreçleri yoluyla susturan acımasız sansür yasaları, medya kuruluşlarının devlet veya bağlı kuruluşları tarafından hakimiyet altına alınması yoluyla özgür tartışma ortamının baltalanması ve muhabirlere yönelik yaygın şiddet gibi, yargı yetkisine bağlı olarak, bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle demokrasilerin sağlıklı işleyişinin baltalandığına ve bazen de kısıtlandığına tanık oluyoruz.

Bu acil sorunları ele almak üzere AİHM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini tespit eden yaklaşık 300 öncü karar vermiştir. Ancak, bu yazının kaleme alındığı sırada, AİHM tarafından son 10 yılda verilen önde gelen ifade özgürlüğü kararlarının %50'sinin hala uygulanmayı beklediğini not etmek endişe vericidir. Halihazırda, AİHM'in ifade özgürlüğüne ilişkin önde gelen 100'den fazla kararı uygulanmayı beklemektedir.

EIN ve diğer ortaklarımızla birlikte, Avrupa genelinde ifade özgürlüğünü savunmaya ve demokratik değerleri korumaya kararlıyız. AİHM kararlarının uygulanması sürecine aktif olarak katılarak, kıta genelinde ifade özgürlüğünü koruyan ve teşvik eden kalıcı reformlar yaratmayı hedefliyoruz. Daha kapsayıcı ve demokratik bir toplum için çalışırken gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.