Raporlar

MLSA 2022 Faaliyet Raporu: İfade, basın ve bilgi edinme özgürlüğü için çalışmaya devam

MLSA 2022 Faaliyet Raporu: İfade, basın ve bilgi edinme özgürlüğü için çalışmaya devam

  Türkiye’de ifade, basın ve bilgi edinme özgürlüklerini koruma amacıyla kurulan MLSA’nın 2022 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve gazetecilerin cezaevine gönderilmesinin yanı sıra hükümet tarafından gerçek dışı kabul edilen haberlerin paylaşımını bile cezalandıran katı bir sansür yasasına karşın gazeteci ve sivil toplumun azimle çalışmaya devam ettiği vurgulandı.  Rapora göre, MLSA 2022 yılında 90 duruşmada müvekkillerini temsil ederek 12 davada beraat kararı alınmasını ve iki davanın da düşmesini sağladı. Ayrıca, MLSA avukatları 16 kişiye acil hukuki destek verdi ve 15 tutuklu gazeteciyi ziyaret etti. MLSA Hukuk Birimince, 2022 yılında yüksek mahkemelere müvekkilleri adına 13 başvuruda bulunuldu. Bu başvuruların yedisi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), altısı da iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapıldı. MLSA, 22 yeni müvekkilin temsilciliğini üstlendiği 2022 yılında, dördü halen cezaevinde olan toplam 121 kişiye hukuki destek sağlıyor. 110'u gazeteci olan müvekkillerin 11’i sivil toplum çalışanları, aktivistler, sanatçılar, avukatlar ve yazarlardan oluşuyor. Yasal destek ve savunuculuk ötesinde MLSA, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı paneller, ağ oluşturma etkinlikleri ve atölye çalışmaları aracılığıyla diğer sivil toplum örgütleriyle etkileşim kurdu. Ayrıca, 2022 yılı boyunca gazetecileri mesleki gelişimleri ve kariyerleri konusunda da destekledi. Hazırlanan programlar gazetecileri profesyonel haber araştırma ve yazma becerileri konusunda desteklemekle kalmadı, aynı zamanda onları yasal zorluklarla başa çıkmaya ve anti-demokratik baskılara direnmeye hazırladı. 2022 yılında uluslararası gazetecilik topluluklarına verdiği desteğin kapsamını genişleten MLSA, Ukrayna’daki çatışmayı başlatan baskıcı rejimden kaçan Rus bağımsız medyasındaki meslektaşlarına da destek oldu. MLSA'ın çalışmaları hakkında daha geniş bilgiye ulaşmak için 2022 Faaliyet Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.