Duruşma Haberleri

Dava Gözlem Raporu | Mart 2022

Dava Gözlem Raporu | Mart 2022
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 2018 yılından beri birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içerisinde dava takip programı yürütmektedir. Bu programdaki amaç, takip edilen ve basın, toplanma ve ifade özgürlüklerini ilgilendiren davalarda 1948 İnsan Hakları Bildirgesi ve 1950 Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi (AİHS) başta olmak üzere, Türkiye’nin de taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme ve anlaşma tarafından vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu kabul edilen adil yargılama hakkı bağlamında ulusal ve uluslararası standartlara uyumun kayıt altına alınmasıdır.  MLSA, Mart 2022’deki ifade özgürlüğü davaları takibi ve adalet gözlem programı kapsamındaki çalışmalarına Norveç Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı desteği ile devam etti.

Barışçıl gösteri, yürüyüş ve toplantılara katılan 117 kişi hakim karşısına çıktı

11 MLSA gözlemcisi, 48 davanın 14 farklı şehirde görülen 49 duruşmasını takip etti. Mart ayında takip edilen 49 duruşmanın 33’ünde MLSA, adil yargılanma hakkı bağlamında sistematik olarak duruşmayı takip eden tek kurumdu. Mart ayında takip edilen 48 davada 277 kişi yargılandı. Yargılanan 277 kişi içerisinde 117 aktivist, 48 gazeteci, 38 öğrenci, 14 avukat, 11 siyasetçi, 8 yazar, 5 sanatçı ve 3 akademisyen bulunuyordu. Mart ayında hakim karşısına çıkan 117 aktivist arasında İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çalıştıkları için barışçıl gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarına katılanlar; 889 haftadır kaybedilen yakınları için bir araya gelene Cumartesi Anneleri/İnsanları ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde yıllardır barışçıl bir şekilde gerçekleştirilen  Onur Yürüyüşü’ne katılanlar bulunuyordu. 48 gazeteci ise Mart ayında duruşmaları görülen 31 farklı davada mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıktılar.

Deliller: Haberler, sosyal medya paylaşımları, görüntü tutanakları…

Gazeteci Çiğdem Toker’e karşı açılan tazminat davası hariç, Mart ayında takip edilen 47 davada yargılanan 276 kişiye 16 farklı kategoride, toplamda 72 suçlama yöneltildi. Mart ayında takip edilen davalarda yargılanan kişilere yöneltilen suçlamaların %35’i terörizm suçlamaları oldu. Sanıklara terörizm suçlamalarının yöneltildiği davalarda ise yalnızca gazeteciler, basın çalışanları ve yazarlar yargılanıyordu. Çoğunlukla gazetecilerin yargılandığı davalarda yöneltilen “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarının terörizm suçlamaları içerisindeki oranı ise %85 olarak kaydedildi. Yalnızca gazetecilerin yargılandığı iki davada yöneltilen “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasının terörizm suçlamaları içerisindeki oranı ise %8 idi.  Terörizm suçlamalarına gösterilen delillerin %22’sini gazeteci ve yazarların haberleri, yazıları ve çektikleri fotoğraflar oluştururken sosyal medya paylaşımları, terörizm suçlamalarına gösterilen delillerin %26’sını oluşturdu. Mart ayında yargılanan kişilere yöneltilen suçlamaların %13’ünü “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlaması oluşturdu. Anayasal haklarını kullanarak barışçıl gösteri, yürüyüşü ve basın açıklamalarına katıldıkları için bu suçlama ile hakim karşısına çıkanlar aleyhine gösterilen delillerin tamamına yakını sanıkların katıldıkları barışçıl ve yasal etkinliklerin kendisi ve bu etkinliklere katıldıklarını gösteren kamera ve MOBESE kayıtları oldu. Mart ayında karar duruşması görülen davalarda 5 gazeteci, 4 yazar ve 2 basın çalışanına, toplamda 38 yıl 9 ay 6 gün hapis cezası verildi. Mart ayında karar duruşması görülen, T3 Vakfı’nın gazeteci Çiğdem Toker aleyhine açtığı 80.000 TL’lik tazminat davasında mahkeme, gazeteci Toker’in vakfa 30.000 TL tazminat ödemesine karar verdi. Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.