Herkes için Hukukİnsan Hakları

Herkes İçin Hukuk eğitim programı Aynur Tuncel Yazgan’ın dersiyle devam ediyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Heinrich Böll Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirdiği “Herkes için Hukuk” başlıklı online eğitim programının ikinci dersi 5 Haziran Cuma günü gerçekleşti. İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi Başkanı Av. Aynur Tuncel Yazgan’ın verdiği Ceza Muhakemesi Hukukunda Özgürlüklerin Korunması başlıklı derste ceza muhakemesi hukuku (CMK), suç unsurları, kolluk kuvvetlerinin yetkileri ve adil yargılanma hakkı ele alındı.

Farklı alanlardan ve kuruluşlardan seçilen 27 kişi ve MLSA Ekibi’nin yer aldığı derste Yazgan, demokratik devletlerin sistemlerinden, suç unsurunu oluşturan etmenlerden ve yaptırımdan bahsetti. Suçun öngörülebilir olmasının önemine de değinen Yazgan, Barış Akademisyenlerinin imzaladığı bildiri üzerinden örnekler verdi ve ifade özgürlüğünün ihlaline değindi. “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun yıllar içinde geçirdiği değişimi ve yorumlanmasından bahsetti.

Büyükada Davası, Gezi Davası, Altanlar Davası’na da değinen ve bunlardan örnekler veren, Yazgan hukukun yorumlanma biçiminin ülkenin demokratikliğiyle paralel olduğuna dikkat çekti.

“Bekçilerin yetkileri sorumlu oldukları alanı aşıyor”

Genel ve özel kolluk kuvvetlerinin yetkilerinden bahseden Yazgan bekçilerin özell kolluk kuvveti olduğu için sadece bulundukları alanlardan sorumlu olduğundan bahsetti. Yazgan bekçilerin alışveriş merkezlerindeki güvenlik görevlileri gibi sadece atandıkları alanlardan sorumlu olduğunu söyledi. Sadece atandıkları mahalleden sorumlu olmalarına rağmen bekçilerin yetkilerinin mahalle sınırlarını aştığına dikkat çekti.

Hukuk normlarına uyan tipik bir soruşturmanın ve kovuşturmanın nasıl olması gerektiğini anlatan Yazgan savcılara, hakimlere ve avukatlara düşen sorumlulukları anlattı. Adil yargılanma hakkının da anlatıldığı eğitimde son yıllarda hazırlanan iddianamelere değinildi. Eğitimde, avukatların da müvekillerinin davalarıyla ilgili belgelere ulaşırken zorlandıkları anlatıldı.

Ders sonunda katılımcıların sorduğu sorular üzerinden kanunda silahın tanımlanmadığı ve hareket ettirilebilen herhangi bir şeyin silah olarak tanımlanabileceğine değinildi. Ayrıca gelen sorular üzerinden yakalama kararı çıkarılmasının en son çare olarak kullanılması gerektiğinden bahsedildi. Ders sonunda katılımcılar Yazgan’a dijital alkışlarla teşekkür etti.

Herkes İçin Hukuk eğitim programı

Herkes İçin Hukuk eğitim programı 4-28 Haziran tarihleri arasında online olarak Jitsi üzerinden düzenleniyor. 8 dersten oluşan program için seçilen 27 katılımcı arasında sivil toplum çalışanları, avukatlar, gazeteciler ve yüksek lisans öğrencileri bulunuyor. Program, önümüzdeki hafta Doç. Dr. Tolga Şirin’in vereceği Türk Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması başlıklı ders ve MLSA Eş-Direktörü ve avukat Veysel Ok’un İfade ve Basın Özgürlüğü dersi ile devam edecek.

Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen‘in LGBTİ+ Hakları dersini anlatacağı programda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski uzman hukukçusu Av. Dr. Ümit Kılınç Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi dersini verecek.

Programın son haftasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Avukatı Tuba Torun Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersini, Fransız La Réunion Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç ise Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar dersini verecek.