Herkes için Hukukİnsan Hakları

Herkes İçin Hukuk eğitim programı Tolga Şirin’in Anayasa Hukuku dersiyle devam etti

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Heinrich Böll Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirdiği “Herkes için Hukuk” başlıklı online eğitim programının üçüncü dersi 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Tolga Şirin’in verdiği Türk Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması başlıklı derste anayasa hukukuna ilişkin temel kavramlar, temel hak ve hürriyetleri sınıflandırılmasında görüş ve ekol farklılıkları, ve Anayasa Mahkemesi’nin sağladığı koruma sistemi ele alındı.

Farklı alanlardan ve kuruluşlardan seçilen 27 kişi ve MLSA ekibinin yer aldığı derste Şirin, Türk Anayasa Hukuku’na ilişkin temel kavramlardan, temel hak ve hürriyetler konusundaki anlayışlardan, ve bu hakları sınıflandırmadaki görüş ve ekol farklılıklarından bahsetti. Anayasa’nın koruma altına aldığı hak ve hürriyetlerin iç koruma ve uluslararası korumadan oluştuğunu açıklayan Doç. Dr. Tolga Şirin, uluslararası koruma mekanizmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gibi merciler olduğunu aktardı, Türkiye’deki iç koruma mekanizmalarının ise en üst düzeyde Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından sağlandığını belirtti. 

AYM’nin sağladığı koruma sistemini tarihçesine de değinerek anlatan Şirin, AYM’ye bireysel başvuru sistemini detaylandırarak anlattı. Başvuru açısından zaman, yer, kişi koşullarını açıklayan Şirin, mağdur statüsünden bahsetti. Şirin, özellikle bireysel başvuruların kabul edilebilirlik kriterleri üzerinde durdu ve bir AYM bireysel başvurunun nasıl değerlendirildiği ve incelendiğine dair süreçlere de değindi. 

Herkes İçin Hukuk eğitim programı

Herkes İçin Hukuk eğitim programı 4-28 Haziran tarihleri arasında online olarak Jitsi üzerinden düzenleniyor. 8 dersten oluşan program için seçilen 27 katılımcı arasında sivil toplum çalışanları, avukatlar, gazeteciler ve yüksek lisans öğrencileri bulunuyor. Program, 10 Haziran Çarşamba günü MLSA Eş-Direktörü ve avukat Veysel Ok’un İfade ve Basın Özgürlüğü dersi ile devam edecek.

Program, önümüzdeki hafta Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen’in LGBTİ+ Hakları‘nı anlatacağı ders ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski uzman hukukçusu Av. Dr. Ümit Kılınç’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi dersiyle devam edecek.

Programın son haftasında ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı Tuba Torun Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersini, Fransız La Réunion Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç ise Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar dersini verecek.