İnsan Hakları

İstanbul Valiliği, 32 yıldır yapılan dayanışma pikniğini yasakladı

Sanatçı Aynur Doğan, Metin Kemal Kahraman’ın yasaklanan konserlerine tepkiler sürerken bir yasak kararı da piknik için verildi. Dersim Dernekleri Federasyonu’nun İstanbul Aydos Ormanı’nda düzenleyeceği pikniğe İstanbul Valiliği 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesini gerekçe göstererek yasakladı.

“DEDEF organizesinde yapılması planlanan piknik etkinliği başta olmak üzere gerçekleştirilebilecek açık hava ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, stant açma, çadır kurma vb. etkinliklerin 2 gün süre ile yasaklanması kararı verilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı tebliğ tutanağına karşı federasyon etkinlik günü piknik alanı girişinde açıklama yapacağını duyurdu.

Polis ablukası altında Aydos piknik alanı girişinde yapılan basın açıklamasında konuşan DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, “32 yıldır yapılan pikniklerde hiçbir sorun yaşanmamıştır. AKP’nin son yıllardaki bu yasaklamaları ileri demokrasilerinin, safsatasının ürünüdür.” dedi.

Valilik tarafından öne sunulan yasaklama gerekçesinin pikniğin güvenliğini sağlayamama yönünde olduğunu belirten Tacar, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak, güvenlik içinde piknik yapmamızı sağlamakla yükümlü olanların demokratik hakkımızı yasaklamasının gerekçe yapması temel hukuk normlarının ihlalidir. Toplanma hakkının, eğlenme hakkının sınırlandırılması Anayasa’nın 13. maddesi gereğince ‘Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve ölçülük ilkesine’ aykırı olamaz. Oysa pikniğimizin yasaklanması bu barışçıl toplantı hakkımıza, demokratik toplum düzeninin ölçüsüz bir sınırlamasıdır. Bize reva görülen bu yasakçı, asimilasyoncu, hak tanımaz davranışlar için artık yeter diyoruz.” dedi. 

‘Herkes, izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ Peki öyle mi?

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) takip ettiği davaların sonuçlarından elde ettiği verilerle hazırladığı Dava Gözlem Raporu’na göre; “Mart ayında terör suçlamalarından sonra en yüksek orana sahip suçlama kategorisi, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” kategorisi oldu. Mart ayında yargılanan kişilere bu suçlamanın yöneltildiği 10 davanın 6’sında sanıklar yalnızca bu suçlama ile yargılandı. Bu kategorinin oranı, Şubat ayında %11 iken Mart ayında bu kategorinin oranı %13 olarak kaydedildi.

Nisan ayında takip edilen 36 davanın 7’sinde yargılanan kişilere yöneltilen “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasına sanıkların katıldıkları barışçıl toplantı, gösteri yürüyüşü ya da basın açıklamalarının kendisi ile birlikte bu etkinliklerin MOBESE ve/veya kamera görüntüleri delil olarak gösterildi. Birlikte ele alındığında bu iki delil kategorisinin bu suçlamaya gösterilen tüm deliller içerisindeki oranı %42 olarak kaydedildi.”