Arşiv

KYK, Ethem Sarısülük anmasına katılan öğrencilerin kredisini kesti

KYK, Ethem Sarısülük anmasına katılan öğrencilerin kredisini kesti
SİBEL YÜKLER*
Ankara Emniyetinin, bu kez Ethem Sarısülük anmasında katılan öğrencilerin kredisinin kesilmesi için KYK’ya talimat gönderdiği ortaya çıktı. Bakanlığa açılan davada KYK’nın verdiği cevap, “Emniyet istedi, kredi kesildi” oldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Haziran 2013 tarihinde Güvenpark’ta polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük anmasında darp edilerek gözaltına alınan 38 öğrenci için KYK’ya talimat göndererek, öğrenim kredilerinin kesilmesini talep etti. Araştırma sonucu kredi alan 5 öğrenci hakkında kredi kesim işlemi uygulandı. 17 Haziran 2022 tarihinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Kredi ve Burs Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilen talimatta, öğrencilere “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri için” gözaltı yapıldığı bildirildi. Talimata, 5347 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 17. maddesinde yer alan, “öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez” hükmü gerekçe gösterildi.

KYK’nın cevabı: Emniyet istedi, kredi kesildi

Sarısülük anmasına katıldığı için temmuz ayından itibaren kredisi kesilen öğrencilerden C.R., KYK’nın bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına dava açtı. Başvuruda, öğrenim kredisinin kesilmesine dair idari işleminin iptali ve yoksun kaldığı kredilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi. Davanın görüldüğü Ankara 7. İdare Mahkemesi ise öğrencinin kredi kesim işlemi hakkında KYK’dan yazı istedi. KYK, idare mahkemesine gönderilmek üzere Davalar Daire Başkanlığına sunduğu yazıda, söz konusu öğrenim kredisinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 17 Haziran 2022 tarihli yazısı gereğince kesildiğini bildirdi.

‘Disiplin soruşturması’ yapılmadı

KYK, kredi kesim işleminin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinin 11. maddesindeki, “...münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunan öğrencilere kredi verilmeyeceği” hükmüne dayandırıldığını belirtti. Ancak KYK’nın yazısında öğrenci hakkında herhangi bir disiplin soruşturması yürütüldüğünden bahsedilmedi. Davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararı bekleniyor. *Bu işin hakları, Atıf-Gayriticari (CC BY-NC) Lisans ile kısmen saklıdır. Bu iş, MLSA’ya atıf ile ve ticari olmayan amaçlar ile kullanılıp dağıtılabilir.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.