Arşiv

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası reddi hakim talebi üzerine ertelendi

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası reddi hakim talebi üzerine ertelendi

SİBEL YÜKLER*

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle açılan dava, reddi hakim talebinin üst mahkemeye gönderilerek değerlendirilmesi için 8 Şubat’a ertelendi.  TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ve Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle 26 Ekim 2022 tarihinde davaname hazırlayan savcı, 14 gün sonra Şebnem Korur Fincancı hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla da iddianame hazırlamıştı. Davanameye, Fincancı’nın adli tıp uzmanı sıfatıyla 19 Ekim 2022 tarihli Medya Haber’e bağlandığı yayını, 20 Ekim 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında başlatılan soruşturma ve Medya Haber hakkındaki soruşturmalar eklendi.  Davanamede, davalılar Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görevlerine Türk Tabipler Birliği Kanununun ek 2. maddesinin 2.fıkrası gereğince son verilmesine, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi talep ve dava edildi. Bugün Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ön inceleme duruşmasına TTB avukatları ile Fincancı’nın avukatları, TTB Merkez Konseyi üyeleri ile birlik üyeleri, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi ve Dünya Tabipler Birliği Konseyinden temsilciler katıldı. 

Avukat Ersoy: Savcının takip etmediği dava işlemden kaldırılmalı

Mahkeme hakiminin hazır bulunduğu duruşmada söz alan TTB avukatı Leyla Verda Ersoy, davanameyi hazırlayan savcının kanuna aykırı şekilde duruşmaya katılmadığına dikkat çekerek dava şartlarını taşımayan davanın reddedilmesini talep etti. Ersoy, “Usül hukuku adaletin tecelli etmesinin birinci aracı. Bu yüzden burada verilecek karara gölge düşmesini istemiyoruz. Mahkemede görülen davanın çok önemli dava olduğunun altını çizmek istiyoruz. Davaname düzenleyen savcının takip etmeyeceği duruşmayı takip etmek istemiyoruz. Öncelikle davanın işlemden kaldırılmasını istiyoruz. Hukuk Muhakemesi Kanunu’na göre cumhuriyet savcılığı tarafından bu davaların takip edilmesi gerekirdi” diye konuştu. Ersoy, “Bu aşamada sayın savcının burada olması gerekirdi, savcı burada değil. Bu davaname, dava şartlarını taşımıyor, dava şartları yokluğundan bu davanın reddedilmesi gerekiyor” dedi.

‘Üyelerin tespit edilmediği davada kimlerin yargılandığı belli değil’

Davaname hazırlandığından itibaren merkez konsey üyelerinin tespit edilmediğini söyleyen Ersoy, “Kimlerin merkez konsey üyeleri olduğu tespit edilmemiş, hala dosyada kimin yargılandığı belli değil. Kimlik numaraları kaydedilmemiştir. Oysa merkez konseyi üyelerinin hukuki haklarının korunması anlamında davada taraf olmaları gerekirken, öyle bir hukuka uygunluk yaratılmamıştır” dedi.  Söz konusu davada, dava şartlarının gerçekleşmediğini belirten Ersoy, “Bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Hakim, usulü itirazların reddine karar verdi.

Avukat Erbaş: Deliller dosyaya sunulmadı, bu kanuna aykırı

Ardından söz alan TTB avukatlarından Özgür Erbaş da, davanamenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hukuki zemin ve delilden yoksun şekilde hazırlandığına dikkat çekti. Erbaş, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, delillerin dosyaya sunulması gerekiyordu. Delil eksikliğinin giderilmesi gerekir. Bu davaname, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aykırıdır. Mahkemece hukuk yargılamasında tarafların eşit olduğu konusunda bir karar verilmesiyle, dinlenilme hakkımızın güvencede olduğunu anlayacağız. Bu hususta karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Hakim, usulü itirazların reddine karar verdi.  Fincancı'nın avukatı Hülya Yıldırım ise Avrupa Hekimler Daimi Komitesi ve Dünya Tabipler Birliği Konseyinin 9 Ocak 2023 tarihli ortak açıklamasını mahkemeye sundu. Yıldırım, diğer avukatların usulü itirazlarını yineledi.Hakim, ortak açıklamanın dava dosyasına eklenmesine karar verdi. 

Eyüboğlu: Savcı ‘Uygun gördüm’ diye davaya yeni dosyalar ekliyor

Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu ise, “Davanın takip edilmesi gerekirken sayın savcı buraya gelmiyor. Fincancı hakkındaki iddianameyi ve bu davanameyi hazırlayan sayın savcı, her iki davaya da ‘Uygun gördüm’ diyerek yeni bir dosya ekliyor” dedi. Eyüboğlu, “Meslektaşlarımın usüle ilişkin taleplerini gerekçesiz reddediyorsunuz. Gerekçe, mahkemenin hangi sonuca vardığını anlamak için sunulmalı. Niçin taleplerimizi reddediyorsunuz, bilmiyoruz. Bu silahların eşitliği ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlali demek” diye konuştu.  TTB’ye ilişkin görevden alma davasının ilk kez görülmediğini hatırlatan Eyüboğlu, “Siz ilk kez böyle bir dava görebilirsiniz ama bu salondakiler daha önce de gördü bu davaları. Bu davaların tamamı reddedildi. Birçoğu da davanameyle açılmıştı. Ama ilk kez usule aykırı bir davaname ve ilk kez usule aykırılığa itirazı reddeden mahkeme görüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Tarafsızlık endişesi duyan avukatlar reddi hakim talep etti

Hakim, avukatların beyanlarının ardından tahkikata geçileceğini belirtti. Tahkikata itiraz eden TTB avukatları ve Fincancı'nın avukatları ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu 36. ve 37. maddeleri uyarınca reddi hakim talep etti.  Reddi hakim talebine ilişkin öz alan avukat Eyüboğlu, “Mahkemece bugün iştirak ettiğimiz ön inceleme duruşmasında ben ve diğer avukat arkadaşlarımın sunmuş oldukları usuli itirazların gerekçe gösterilmeksizin reddedilmesi, silahların eşitliği ilkesinin vekil olarak yer aldığımız bu yargılamada uygulanmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına sebebiyet vermiştir. Mahkemenin usule yönelik değerlendirmelerinden ve kararlarından tarafsız bir yargılama yapacağına olan inancımız kalmamıştır. Bu sebeple Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 36. ve 37. maddesinde düzenlenen hakkımızı kullanarak hakimin reddini talep ediyoruz” dedi. 

Eyüboğlu: Sözde değil, gözde adalet gerekir

Reddi hakim talebinin gerekçesini açıklayan Eyüboğlu, “Ret gerekçemiz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında da açıkça ifade edildiği üzere ‘Sözde adalet yetmez, gözde adalet gerekir’ düsturundan hareketle, mahkemede bugün yapılan duruşmada hakimin tarafsızlığından duyduğumuz endişeden dolayı hakimin reddini talep ediyoruz” diye belirtti. Talepleri değerlendiren mahkeme hakimi ise reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Şubat 2023 tarihinde görülecek. 

Davaname konusu

Medya Haber’deki konuşmasından sonra hakkında 20 Ekim 2022 tarihinde soruşturma başlatıldığı belirtilen Fincancı’nın merkez konseyi başkanı olduğu hatırlatılan davanamede, Türk Tabipler Birliğinin 6021 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu şeklinde mevzuatının olduğu, ilgili kanunun 3. maddesi uyarınca "Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları kuruluş amacı dışında faaliyette bulunamazlar" şeklinde genel faaliyet amacının açıkça belirlendiği, aynı kanunun 1. maddesi kapsamında ise "Türk Tabipler Birliği'nin tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla" kurulduğunun belirtildiği, aynı kanunun ek 2. maddesinin 2. fıkrası kapsamında "Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipler Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir" şeklinde ayrı bir düzenlemenin olduğu belirtildi.  Davanamede, Fincancı’nın meslek örgütünün başkanı konumunda olması vurgulanarak, “Aynı kanunun ek 2. maddesinin 6. fıkrası kapsamında, ‘milli güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin veya suçun devamının önlenmesi gerektirdiği hallerde de faaliyetten men edilebileceğine’ yönelik ilave tedbirlerin bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde, Fincancı’ya disiplin yönünden Türk Tabipler Birliği Meslek Etiği Kurallarının 7. maddesi ve Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 5/3. maddesi kapsamında tedbirler uygulanması gerektiği ancak söz konusu disiplin sürecinin adli ve idari süreçten bağımsız ilerlemesi gerektiği, yine Fincancı hakkında adli sürecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve eyleminin Türk Tabipler Birliği meslek odasının faaliyet amacı ve başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşıldığı” belirtildi. *Bu işin hakları, Atıf-Gayriticari (CC BY-NC) Lisans ile kısmen saklıdır. Bu iş, MLSA’ya atıf ile ve ticari olmayan amaçlar ile kullanılıp dağıtılabilir.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.