Duruşma Haberleri

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi
SİBEL YÜKLER*
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle açılan dava, reddi hakim talebinin istinafta incelemesi devam ettiği için 22 Haziran'a ertelendi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle açılan davanın dördüncü duruşması bugün Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.  Fincancı ve merkez konseyi üyelerinin hazır bulunduğu duruşmayı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Metin Bakkalcı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi temsilcileri, avukatlar ve hekimler de takip etti.  Mahkeme, reddi hakim talebinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesindeki istinaf incelemesinin devam etmesi nedeniyle davayı 22 Haziran'a ertelendi.

Davaname konusu

Medya Haber’deki konuşmasından sonra hakkında 20 Ekim 2022 tarihinde soruşturma başlatıldığı belirtilen Fincancı’nın merkez konseyi başkanı olduğu hatırlatılan davanamede, Türk Tabipler Birliğinin 6021 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu şeklinde mevzuatının olduğu, ilgili kanunun 3. maddesi uyarınca “Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları kuruluş amacı dışında faaliyette bulunamazlar” şeklinde genel faaliyet amacının açıkça belirlendiği, aynı kanunun 1. maddesi kapsamında ise “Türk Tabipler Birliği’nin tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla” kurulduğunun belirtildiği, aynı kanunun ek 2. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipler Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir” şeklinde ayrı bir düzenlemenin olduğu belirtildi.  Davanamede, Fincancı’nın meslek örgütünün başkanı konumunda olması vurgulanarak, “Aynı kanunun ek 2. maddesinin 6. fıkrası kapsamında, ‘milli güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin veya suçun devamının önlenmesi gerektirdiği hallerde de faaliyetten men edilebileceğine’ yönelik ilave tedbirlerin bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde, Fincancı’ya disiplin yönünden Türk Tabipler Birliği Meslek Etiği Kurallarının 7. maddesi ve Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 5/3. maddesi kapsamında tedbirler uygulanması gerektiği ancak söz konusu disiplin sürecinin adli ve idari süreçten bağımsız ilerlemesi gerektiği, yine Fincancı hakkında adli sürecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve eyleminin Türk Tabipler Birliği meslek odasının faaliyet amacı ve başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşıldığı” belirtildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ve Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle 26 Ekim 2022 tarihinde davaname hazırlayan savcı, 14 gün sonra Şebnem Korur Fincancı hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla da iddianame hazırlamıştı. *Bu işin hakları, Atıf-Gayriticari (CC BY-NC) Lisans ile kısmen saklıdır. Bu iş, MLSA’ya atıf ile ve ticari olmayan amaçlar ile kullanılıp dağıtılabilir.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.