Haberler

Nedim Türfent’in avukatı ile sınırlandırılan görüşmeleri kayıt altına da alınacak

Nedim Türfent’in avukatı ile sınırlandırılan görüşmeleri kayıt altına da alınacak
2015 yılında Hakkari Yüksekova’da bir şantiyede özel harekat timlerinin Kürt işçileri ters kelepçe ile yere yatırıp “Türk’ün gücünü göreceksiniz!” şeklinde tehdit ettiğini haberleştirdikten sonra 13 Mayıs 2016 tarihinde “terör örgütü üyeliği” şüphesiyle tutuklanan ve 15 Aralık 2017 tarihinde “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nedim Türfent’in avukatı ile görüşmesi sınırlandırıldı. Türfent’in avukatı ile yapacağı görüşmeler, üç ay boyunca kayıt altına alınıp gözlemlenecek. Hakimlik, kararın gerekçesini, avukatının Türfent’e ilettiği yazılı notun “cezaevi güvenliğini tehlikeye atacağı” tespitine dayandırdı. Avukatının ilettiği notta, Türfent’in cezaevindeyken yazdığı şiirlerin akademik bir proje kapsamında çevrilmesi talebi bulunuyordu.    Gazeteci Nedim Türfent’in 2076 gündür tutulduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, gazetecinin avukatlarının 7 Aralık 2021 tarihinde yaptığı bir ziyaret sırasında gazeteci Türfent’e ilettiği notların savunma evrakı olup olmadığı konusunda “tereddüte” düşerek söz konusu belgeleri ,ziyaretten iki hafta sonra incelenmesi için Van İnfaz Hakimliğine gönderdi. Müdürlük, notlar ile birlikte yolladığı ve Terörle Mücadele Kanunu’na da atıf yaptığı yazısında “TMK kapsamına giren suçlardan mahkum olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve talimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi” ihtimali olduğunu vurgulayarak avukatların Türfent’e iletmek istediği notların Türfent’e verilip verilemeyeceğinin incelenmesini ve görüşmelerin üç ay süreyle sınırlandırılıp, kayıt altına alınmasına lüzum olup olmadığına karar verilmesini talep etti. Cezaevi Müdürlüğünün gönderdiği notları inceleyerek notların “savunma evrakı” olmadığına kanaat getiren Van Cumhuriyet Başsavcılığı, incelenen notlarda “New York Üniversitesinden bir doktora öğrencisi ve gazetecinin Türkiye’de ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutukluların yazılarını çevirdikleri proje kapsamında hükümlü Nedim Türfent’in yazılarını çevirmek istedikleri, hükümlünün yazılarını kendilerine ulaştırıp ulaştıramayacağının” sorulduğunun tespit edildiğini belirterek Türfent’in yazılarının “bahsi geçen kişilere gönderilmesinin kurum dışına yasa dışı usulsüz bilgi akışı” sağlayarak “ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye sokabileceği” iddiasıyla Nedim Türfent’in avukatları ile görüşmelerinin üç ay süreyle kayıt altına alınmasını, görüşmelerde memur bulundurulmasını ve görüşmelerin belirli gün ve saatler ile sınırlandırılmasını talep etti. Savcılık, aynı zamanda söz konusu notların Türfent’e teslim edilmeyerek notlara el konulmasını da istedi. Van İnfaz Hakimliği, 7 Ocak’ta verdiği karar ile avukatların Nedim Türfent’e iletmek istediği notlara el konulmasına, Türfent’in avukatları ile görüşmelerinin üç ay süreyle sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine, görüşmelerde görüşmeyi izlemek için bir görevlinin hazır bulundurulmasına, görüşme sırasında her iki tarafın birbirine verdiği notlara, dosyalara, belgelere ve belge örneklerine el konulmasına ve görüşmelerin hafta içinde mesai saatlerinde olacak şekilde haftada bir gün ve bir saat ile sınırlandırılmasına hükmetti. Türfent’in avukatı, kararın Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırı olduğunu belirterek karara itiraz etti. 
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.