Arşiv

Valilik, LGBTİ+ yasağını savundu: Aileyi korumak görevimiz

Valilik, LGBTİ+ yasağını savundu: Aileyi korumak görevimiz
SİBEL YÜKLER*
“Genel ahlaka karşı” diyerek LGBTİ+ etkinliklerini 15 gün boyunca yasaklayan Eskişehir Valiliğine dava açıldı. Valilik savunmasında, “Aileyi ve gençliği korumak görevimiz” dedi. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava, 30 Kasım’da Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde görülecek. Eskişehir Valiliği, Onur Haftası öncesinde yayınladığı 22.06.2022 tarihli ve 378 sayılı kararında, jandarma bölgesi de dahil olmak üzere Eskişehir’deki LGBTİ+ dernekleri ve benzeri oluşumlar ile bu grupları desteklemek veya protesto etmek amacıyla kamuya açık alanlarda yapılacak her türlü etkinliği 23 Haziran’dan 07 Temmuz 2022 tarihine kadar yasakladığını duyurmuştu. Yasaklanan etkinlikler arasında, 3 Temmuz’da yapılacak onur yürüyüşü de vardı.

Valilikten ayrımcı ifade: ‘Genel ahlaksızlar’, ‘radikal görüşlüler’

Kararın gerekçesinde, “genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği” ifadeleri yer aldı.

AYM vurgusu: Çoğunluğun nazarı baz alınamaz

Ertesi gün harekete geçen Yaşam Bellek Özgürlük Derneği ise kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesine dilekçe sundu. 24 Haziran tarihli başvuruda, kararın Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri açık şekilde ihlal ettiği belirtildi. AYM’nin 25.3.2015 tarih ve 2013/2394 sayılı Osman Erbil kararına da atıfta bulunulan başvuruda, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, azınlıkta kalan fikirlerin, çoğunluğun nazarında kışkırtıcı veya rahatsız edici olması durumunda dahi korunarak güvence altına alınması gereklidir” denildi.

Valiliğin savunması: Aile, toplumunun temelidir

Derneğin başvurusu Eskişehir 1. İdare Mahkemesince kabul edilerek, Valilikten yasak kararının maddi ve hukuki gerekçeleri ile dayanaklarını sunması istendi. Avukatı aracılığıyla 6 Temmuz’da dava dilekçesi ile mahkemenin ara kararına cevap veren Eskişehir Valiliği ise kararın hukuka uygun olduğunu öne sürerek, açılan davanın usul ve esastan reddini talep etti. Savunmasında LGBTİ+’ların hedef gösterildiği “aileyi korumak” söylemini yasağına gerekçe gösteren Eskişehir Valiliği, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” dedi.

Gençleri Onur Haftasından korumak istemişler

Devletin kendilerine verdiği görev ve sorumluluklar kapsamında yasak kararı aldığını iddia eden Eskişehir Valiliği, “‘Onur Haftası’ adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde düzenlemek istedikleri etkinliklerle ailenin ve gençliğinin korunması bir yana, aksi tutumlar ve eylemler ifa edildiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla dava konusu işlem, hukuka ve kamu düzeni, kamu güvenliği, toplum barışı ile gençlerin korunması ilkelerine uygundur” ifadelerine yer verdi.

Nefret eylemine izin, onur yürüyüşüne gözaltı

23 Haziran tarihinde başlayan Valilik yasağı, “protesto” adı altında yapılacak LGBTİ+ karşıtı etkinlikleri de kapsıyordu. Ancak Yeniden Refah Partisi’nin gençlik örgütü Genç Refah Eskişehir, afiş asarak nefret eylemine çağrı yaptı. 26 Haziran’da da Valilik binasına yakın bir bölgede LGBTİ+ karşıtı basın açıklaması düzenlendi. Nefrete ve ayrımcılığa karşı 3 Temmuz’da yapılacak 2. Onur Yürüyüşüne ise polis müdahale etti. Polisler, “Dağılın” anonsu yapılmadan 10 kişiyi darp ederek gözaltına almıştı. *Bu işin hakları, Atıf-Gayriticari (CC BY-NC) Lisans ile kısmen saklıdır. Bu iş, MLSA’ya atıf ile ve ticari olmayan amaçlar ile kullanılıp dağıtılabilir.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.