Arşiv

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yıllık raporunda ifade ve basın özgürlüğü davaları vurgusu

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yıllık raporunda ifade ve basın özgürlüğü davaları vurgusu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2022 raporunu yayımladı. Raporda, beş farklı dava grubunu içeren ve “İfade Özgürlüğü Grubu” olarak da anılan dava gruplarında herhangi bir ilerleme olmamasının kaygı verici olduğu vurgusu yapıldı. AİHM hüküm ve kararlarının Konsey üyesi devletler tarafından icra edilip edilmediğini denetlemekle yükümlü Bakanlar Komitesi, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hüküm ve Kararlarının Uygulanmasının Denetlenmesi” başlıklı yıllık raporunu 6 Nisan 2023 tarihinde yayımladı. Üye devletler aleyhine verilen AİHM kararlarının uygulanma durumuna dair değerlendirmeler içeren raporda Türkiye’nin karnesine de yer verildi.

Türkiye’nin 2022 karnesi: 77 dava Komite’ye gönderildi

Raporda, Türkiye aleyhine sonuçlanan 77 davada verilen kararların icrasının denetlenmek üzere Bakanlar Komitesi’ne gönderildiği paylaşıldı. 2022 yılında eklenen davalar ile birlikte toplamda 480 davada Türkiye’nin AİHM hüküm ve kararlarını icra etmesi beklenirken 36 öncü davanın nitelikli izleme prosedürü kapsamında denetlendiği belirtildi.  36 davanın 25’inin beş yıldan fazla süredir uygulanmasının beklendiği belirtilen raporda nitelikli izleme prosedürü kapsamında denetlenen dava gruplarının ifade ve toplanma özgürlüklerini, yargı bağımsızlığını, kişi güvenliği ve hürriyetini, cezasızlığı ve aile içi şiddeti ilgilendiren davalar olduğunun altı çizildi.

‘İfade Özgürlüğü Grubu’: Herhangi bir ilerleme yok

Raporun Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Direktörlüğü genel değerlendirmelerini içeren “Sistemik, Yapısal veya Kompleks Sorunlar” bölümünde ise “İfade Özgürlüğü Grubu” olarak da bilinen dava grubuna vurgu yapıldı. İfade ve basın özgürlüklerini ilgilendiren beş farklı dava grubunu kapsayan İfade Özgürlüğü Grubu’nda herhangi bir olumlu gelişme olmamasını Komite’nin kaygıyla karşıladığı bir kez daha belirtildi Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ocak ayında İfade Özgürlüğü ve Oya Ataman dava gruplarına Kural 9. 2. Bildirimi yapmıştı.  Bildirimlerin ardından 27 Şubat’ta Avrupa Uygulama Ağı (European Implementation Network -EIN) tarafından organize edilen toplantıda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni Oya Ataman ve İfade Özgürlüğü dava gruplarını ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrası hakkında bilgilendirmişti.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.