Basın Özgürlüğü

MLSA, Deutsche Welle haber sitesine erişim engelini yargıya taşıdı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Deutsche Welle (DW) haber sitesine getirilen erişim engeli kararına itiraz ederek, engel kararının kaldırılmasını istedi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruda, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen 30 Haziran 2022 tarihli ve 2022/7978 sayılı erişim engeli kararının Anayasa ile korunan ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve siyasal katılım haklarına dair  maddelerin ihlali olduğu belirtilerek, engel kararının kaldırılması istendi.

İtiraz dilekçesinde , erişim engeli kararının Anayasa’nın 26. maddesiyle koruma altına alınan “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ile bağdaşmadığı belirtildi. Dilekçede ifade özgürlüğü ve onun doğal bir uzantısı olan bilgi edinme hakkının temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan kişisel ve en temel insan haklarından biri olduğu vurgusu da yapıldı.

Dilekçede, erişim engelinin ayrıca Anayasa’nın “basın hürriyeti”ni koruyan 28. madddesi ve “haberleşme hürriyeti” başlıklı 22. maddesine de aykırı olduğunu belirtildi.

Avukatlar ayrıca kararın ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu güvence altına alan Anayasa’nın 2. maddesinin de ihlali niteliğinde olduğunu vurguladı.

RTÜK kanunu yönetmeliği 

Engel kararının gerekçesi olarak DW’nin Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında, yayıncıların Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) lisans alma gerekliliğini yerine getirmemiş olması gösterilmişti.

İtiraz dilekçesinde, lisans zorunluluğunun idarenin keyfi yasaklarına sebebiyet vermekte ve okuyucular açısından haber alma ve bilgi edinme hakkının ihlaline sebep olduğu söylenerek, lisans başvurusu bahane edilerek getirilen erişim engeli kararının ivedilikle kaldırılması gerektiği belirtildi.

Söz konusu yönetmeliğin 10’uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ile lisans ücretini ödemesi bekleniyor.

MLSA, 9 Ağustos 2019 tarihinde RTÜK’e internet platformlarını denetleme yetkisi veren yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talebiyle dava açmış, Nisan 2020 de ise Danıştay’dan bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebine ret kararı gelmişti. Danıştay’ın yönetmeliğin iptali davasındaki kararı ise hala bekleniyor.

DW Şubat ayında lisans başvurusu yapmayacağını duyurmuştu. DW ile aynı erişim engeli kararına uğrayan Amerika’nın Sesi (VoA) haber siteleri ise engel kararı sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda erişim engellerine karşı teknik yöntemleri önerdi.

‘Bu dayatma sansür amaçlıdır’

RTÜK’e iktidarın istemediği konularda haber yapan internet medyasını da cezalandırma yetkisi veren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açtıkları davayı hatırlatan MLSA Eş Direktörü Av. Veysel Ok, “RTÜK’ün lisans dayatması sansür amaçlıdır. İktidarı rahatsız edebilecek haberlerin yer aldığı internet medyasının engellenmesi bariz bir şekilde ifade ve basın özgürlüklerinin açık ve net bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir” dedi. İtirazı bir okuyucu olarak yaptıklarını paylaşan Ok, “Başvurumuz reddedildiği takdirde Anayasa Mahkemesine gideceğiz” dedi.