Haberler

MLSA’nın veri sızıntısı davasına uzman görüşü: “Kişisel verileri korumak Devletin yükümlülüğüdür”

MLSA’nın veri sızıntısı davasına uzman görüşü: “Kişisel verileri korumak Devletin yükümlülüğüdür”

 

Yüz milyonu aşkın kişinin verilerinin çalınması üzerine konuyu mahkemeye taşıyan MLSA’ya destek olmak üzere üç uluslararası insan hakları kuruluşunun imzasıyla verilen uzman görüşünde, devletlerin kişisel verileri korumak zorunda olduğu, sorumlular hakkında gereken soruşturmayı yürütmenin bir yükümlülük olduğu vurgulandı.

MLSA tarafından geçen yıl Haziran ayında e-Devlet sistemine kayıtlı 100 milyondan fazla kişinin kişisel verisinin çalınarak internette satıldığı tespit edildi. MLSA tarafından veri sızıntısının gerçekleştiği İçişleri Bakanlığı’na karşı açılan dava “verilerin çalındığı anlaşılsa da idarenin sorumluluğu yoktur” gerekçesiyle reddedildi, karara itiraz eden MLSA Hukuk Birimi’nin itirazına destek olmak üzere Agora Uluslararası İnsan Hakları Grubu, İrlanda Medeni Hakları Konseyi ve Hukuki Kaynaklar Merkezi dosyaya uzman görüşü sundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına atıf yapılan uzman görüşünde, devletlerin kişisel verileri üçüncü kişilerin saldırılarından korumak yönünde yükümlülüğü bulunduğuna değinilirken, Devlelerin bu konuda kusursuz sorumlu olduğu vurgulandı.

Devlet sorumlulara yaptırım uygulamalı

Etkili başvuru hakkın açısından yapılan değerlendirmede ise, Devletlerin bu tip veri sızıntılarına karşı gereken yaptırımları ve tazmin mekanizmalarını oluşturması gerektiği vurgulandı. Veri sızıntılarından etkilenenlerin zararlarının tazmin edilmesi gerektiği vurgulanırken, veri sızıntılarından sorumlu olanlara yönelik gerekli cezai süreçlerin işletilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kovuşturmaya yer yok

MLSA, veri sızıntısından sorumlu olan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ancak suç duyurusu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti. MLSA, somut delilerin varlığına rağmen alınan bu karara itiraz etmişti.

 

Agora Uluslararası İnsan Hakları Grubu (Rusya)

Agora, yerel ve uluslararası alanda dönüm noktası niteliğindeki insan hakları davaları üzerinde çalışan 100'den fazla avukat ve diğer hukuk profesyonellerinden oluşan bir birliktir. Agora'nın Moskova, Saint Petersburg, Soçi, Kazan, Nijniy Novgorod, Stavropol, Yekaterinburg, Çelyabinsk, Lipetsk, Çita ve Rusya'nın diğer şehirleri ile yurtdışında sürekli hukuk ekipleri çalışmaktadır. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili olaylara müdahale eden bir yardım birimi işletmektedir. Agora şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sunulan birkaç yüz başvuruda başvuru sahiplerini temsil etmektedir. Aynı zamanda, yetkililer tarafından kovuşturmaya uğradığı için Rusya'yı terk etmek zorunda kalmış politik mültecilere, sığınma arayanlara destek sağlar. Agora, Rus yetkililerin insan hakları durumu üzerindeki olumsuz etkisinin güçlü bir şekilde hissedildiği post-Sovyet Devletlerinde de aktiftir.

İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi

ICCL, İrlanda'nın önde gelen bağımsız insan hakları kurumudur. ICCL, İrlanda'daki herkes için insan haklarını güvence altına almak için izleme, eğitim ve kampanya faaliyetleri düzenlemektedir. ICCL, insan hakları ve sivil özgürlüklerin önemli bir savunucusu ve İrlanda toplumunda adaletin ve özgürlüğün ilerlemesi için etkili bir aktör olarak hareket eder. Kampanyalar arasında boşanma, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve evlilik eşitliği kampanyaları; eşitlik mevzuatı ve kurumları için çalışmak; acil durum mevzuatına direnme ve anayasal süreç korumalarının kaldırılması; ve kadın hakları da dahil olmak üzere, çeşitli savunuculuk faaliyetleri yer almaktadır.

Hukuki Kaynaklar Merkezi (Güney Afrika)

Hukuki Kaynaklar Merkezi, hukuku adalet aracı olarak kullanan bağımsız, müvekkil odaklı, kar amacı gütmeyen bir kamu yararı hukuk kurumudur. 1979 yılında kurulmuş olup, Güney Afrika'nın en büyük kamu yararına çalışan, insan hakları hukuk kliniğidir. Ulusal ofisinin yanı sıra, LRC'nin Cape Town, Durban, Grahamstown ve Johannesburg'da dört bölgesel ofisi bulunmaktadır. İlk yıllarında, LRC, apartheid hükümetinin milyonlarca Güney Afrikalıyı baskı altında tutmak için kullandığı hukuki mekanizmalara meydan okumuştur. 1994'ten bu yana, LRC, Güney Afrika Anayasasını yaşayan bir belge haline getirmeye ve burada yer alan hak ve sorumlulukların saygı görmesini, teşvik edilmesini, korunmasını ve yerine getirilmesini sağlamak için darbelere karşı davalama, yasa reformu ve ağ oluşturma da dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.