Haberler

Öcalan'a 'Kürt halkı önderi' ve 'sayın' demek suç değil

Öcalan'a 'Kürt halkı önderi' ve 'sayın' demek suç değil

 

MUHİTTİN BOTAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Abdullah Öcalan için “Kürt Halk Önderi" ve "Sayın" ifadesinin örgüt propagandasına girmeyeceğine hükmederek, ilk mahkeme tarafından verilen cezayı kaldırdı.

21 Mart 2008'de Çanakkale’de Demokratik Toplum Partisi Newroz kutlamasında konuşmacı olarak katılan Van İl Eşbaşkanı Mihriban Şah'ın  “Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan…” sözleri hakkında dava açıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Şah’ın “suçu”nu ve delilleri sabit görerek, kendisinin “Örgüt propagandası” ve “Örgüt liderini övücü suçu” gerekçesi ile cezalandırılmasına ve cezanın paraya çevrilmesine karar verdi.   

Avukat Ümit Avcı kararın temyizi için İstanbul Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne başvurdu.  Bölge Mahkemesi, ifade özgürlüğünün Anayasa'nın 26 ve Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair sözleşmenin 10. Maddesi ile teminat altına alındığına vurgu yaparak görüşünü şöyle açıkladı:

"İfade özgürlüğü sadece memnuniyetle karşılanan zararsız veya önemsiz sayılan insanların kayıtsız kalabileceği bilgi veya fikirler için değil, aynı zamanda demokratik toplumu şekillendiren çoğulculuğun, hoş görünün veya geniş fikirliliğin doğasında bulunan bir gereklilik olarak saldırgan, şoke eden rahatsızlık veren veya ayrılık yaratabilen fikirler için de uygulanabilmelidir.”

Bölge mahkemesinin karar metninde şöyle denildi:

“Sonuç olarak, sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.05.2023 tarih, 2022/289 esas ve 2023/198 karar sayılı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin kararın kaldırılmasına ve sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle CMK’nın 223-2-a maddesi gereğince beraatine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur:

Gereği yukarıda açıklandığı üzere;

1-İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 18.052023tarih 2022/289 esas ve 2023/198 karar sayılı Mihriban Şah’ın Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin kararın kaldırılmasına;

2- Sanık hakkında her ne kadar Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle CMK’nın 223-2-a maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan beraatine…”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Barosu avukatlarından Ümit Avcı, verilen kararın son derece önemli bir karar olduğuna dikkat çekerek, “Karar 8 Şubat 2024 tarihinde verilen bir karar. Savcı temyiz de edebilir. Savcı itiraz etmezse kesinleşebilir. İtiraz ederse Yargıtay’ın kararı beklenecek. Ama Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği bu karar özellikle önemlidir” şeklinde konuştu.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.