Duruşma Haberleri

Sağlık emekçilerinin Van’da yapmak istedikleri grev açıklamasına açılan dava Mart’a ertelendi

Sağlık emekçilerinin Van’da yapmak istedikleri grev açıklamasına açılan dava Mart’a ertelendi
ŞENOL BALI*
8 Şubat 2022 tarihinde Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi ve özlük haklarının verilmesi için ülke genelinde yaptığı iki günlük grev çağrısı üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlemek isteyen TTB, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ve sağlık çalışanlarına müdahale edilmiş ve aralarında SES Van Şube Eş Başkanları Zeki Seven ve Figen Çolakoğlu ile Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in de olduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sekiz kişi, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla açılan dava kapsamında yargılanmaya devam ediyor. Van 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında Hüseyin Yaviç, Mehmet Emin Yılmaz , Figen Çolakoğlu, Ayfer Bostan ile avukatlar Ümit Avcı ve Fırat Ayan hazır bulundu. Diğer sanıklardan Keziban Karakuş, Esma Gümüşlü, Zeki Seven ve Seda Güler ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, önceki duruşma savunma yapmayan sanıkların savunması alındı. İlk olarak söz alan SES Van Şube Eş Başkanı Figen Çolakoğlu, yasal haklarını kullanmak istediklerini söyledi. Çolakoğlu, “Üyesi ve yönetim kurulunda olduğum sendikanın ülke genelinde düzenlediği basın açıklamasıydı. Türkiye'nin birçok ilinde aynı tarihte bu eylem gerçekleşti. Sadece Van'da böyle nahoş bir tablo yaşadık. Başka hiçbir yerde bu şekilde bir müdahale olmadı. Herhangi bir izin talebi veya bildirimde bulunmadık çünkü kendi çalışma alanımızda bir açıklama yapacaktık. Hastane kapısı önünde yapacaktık ki kitle büyük değildi ve hastanenin hizmet akışını durduracak bir alan değildi. Sadece Van'da bu eyleme müdahale edildi. Yasal bir hakkımızı kullandık” diyerek beraatini talep etti Çolakoğlu, iddia makamının hizmetin aksayıp aksamadığı şeklindeki sorusuna, “Bu tür eylemleri, işleyişi aksatmamak için yemek molası saatlerinde yapıyoruz. Zaten yerime bakan başka arkadaşım da vardı” şeklinde cevap verdi. Daha sonra Mehmet Emin Yılmaz söz aldı. Sağlıkta şiddete hayır demek ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekmek için basın açıklaması yapmak istediklerini söyleyen Yılmaz, “Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum.SES Van Şubesi Denetleme Kurulu Başkanı ve iş yeri temsilcisiyim. Bu olay dolayısıyla burada olmak bana üzüntü veriyor. Basın açıklaması kararı 81 il için alınmıştı. Ama Van'da yapılamadı bu eylem. Üstelik hizmeti aksatmadık, iş yerlerimizi terk etmedik. Oradaki sağlık çalışanları önlük ve terliklerle gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde o arkadaşların görev yeri boş kaldı” dedi ve beraatini talep etti. Yılmaz, ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmediğini söyledi.  Savcılık makamı,  Çolakoğlu'na sorduğu soruyu Yılmaz'a da sordu. Bunun üzerine avukat Ümit Avcı itiraz etti ve yargılama konusunun “görevi kötüye kullanmak” olmadığını söyledi. Ardından sanıklardan Ayfer Bostan söz aldı ve önceki celsede verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Basın açıklaması için izin alma zorunluluğunun olmadığını kaydeden Çolakoğlu, beraatini talep etti.  Hüseyin Yaviç de önceki savunmalarını tekrar etti ve buna ek olarak “Yasaklardan dolayı birçok kişi hakkında dava açılmış durumda. Kamu kurumları, bu çabayı 6 Şubat'ta yaşanan deprem için de göstermeliydi. Bu tarz yargılamalar utanç vesikasıdır. İddia makamının sorduğu hizmetin aksaması meselesine ilişkin o tarihte SES ve TTB ile diğer kurumlar tarafından grev kararı alındığını belirtmek istiyorum.Grevde ve çalışmıyorduk. Sadece acil bölümler açıktı.Kanuni hakkımız olan bir basın açıklaması yaptığımız halde gözaltı işlemi yapılmasından dolayı hizmet daha uzun süre aksadı aslında” dedi.  Sanık savunmalarının ardından söz alan avukat Fırat Ayan, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve mütalaadan sonra savunma yapacaklarını dile getirdi. Avukat Ümit Avcı da iddia makamının esas hakkındaki mütalaasından sonra mütalaaya karşı savunma yapacaklarını dile getirdi.  İddia makamı, sonraki celsede esas hakkındaki mütalaayı sunabileceklerini söyledi. Mahkeme, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 31 Mart’ta görülecek.

İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart 2022 tarihinde hazırlanan iddianamede aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Eş Başkanları Zeki Seven ve Figen Çolakoğlu ile Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in de bulunduğu sekiz kişiye yöneltilen suçlamalara 8 Şubat 2022 tarihinde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ülke çapında yapılması kararlaştırılan grev hakkında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılmak istenen basın açıklaması delil olarak gösteriliyor. Van Vaililiği’nin 28 Ocak 2022 tarihli yasak kararına atıfta bulunan iddianame savcısı, 7 Şubat 2022 tarihinde valiliğe yapılan bildirim üzerine valiliğin basın açıklamasını “uygun görmediğini” ve dolayısıyla valilikten izni olmadan yapılan gösterinin kanunsuz olduğunu öne sürerek hak savunucularının cezalandırılmasını talep ediyor. Savcı, Van- Hakkari Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından basın açıklaması ile ilgili yapılan paylaşımlara da iddianamede delil olarak yer veriyor. İddianamede 2911 sayılı kanunun 32/1 maddesi uyarınca beş kişiye “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlaması yöneltilirken SES Van Şube Eş Başkanları Zeki Seven ve Figen Çolakoğlu ile Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’e yasanın 10. ve 23. maddeleri delaletiyle 28. maddesi uyarınca “bildirim verilmeden kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçlaması yöneltiliyor. *Bu işin hakları, Atıf-Gayriticari (CC BY-NC) Lisans ile kısmen saklıdır. Bu iş, MLSA’ya atıf ile ve ticari olmayan amaçlar ile kullanılıp dağıtılabilir.
Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.