Veysel Ok: İnsan hakları ihlallerinin faili şirketleri kim denetleyecek?

Veysel Ok: İnsan hakları ihlallerinin faili şirketleri kim denetleyecek?

 

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilciliği ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ortaklığında “İş Pratiklerini Yeniden Şekillendirmek: Şirketlerin İnsan Hakları Sorumluluğu ve Türkiye” paneli gerçekleştirildi. Panelde MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok’un yanı sıra Almanya Federal Cumhruiyeti Eski İnsan Hakları Temsilcisi Markus Löning, TÜRKONFED Genel Sektereti Arda Batu ve UN Women’dan Sevda Alkan konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü gazeteci Barçın Yinanç üstlendi. 

Avrupa Birliği’nin insan hakları tedarik zinciri özen yükümlülüğü (due diligence) hakkında konuşan Veysel Ok, bu direktifin uygulanmasında hem medyanın hem de sivil toplumun denetleyici rolde olmak zorunda olduğunu vurguladı. İnsan hakları ihlallerinin faili olan şirketlerin kim tarafından denetleneceğinin asıl sorun olduğunu vurgulayan Av. Ok; insan hakları ihlallerine yol açan şirketlerin ve onlarla çalışan büyük denetim şirketlerinin, bu direktifin uygulanmasında amaca ulaşamayacağını kaydetti.

Türkiye’de iş dünyasında kadınların, azınlıkların ve LGBT’lerin maruz kaldığı ayrımcılığa karşı yeni bir umut olabileceğini belirten Ok; bu direktifte öngörülen yaptırımların Avrupa Birliği ve üye devletler tarafından uygulanacak olmasının olumlu bir gelişme olduğuna değindi. Bu konuda sivil toplumun en başta eğitimler çalıştaylar yoluyla, yol gösterici olmasını, avukatların ve medya mensuplarında bu konuda kapasite geliştirme çalışmaları yapmasının önemli olduğuna değindi. 

Avrupa Birliği’nin yeni geçen insan hakları özen yükümlülüğü direktifi üzerine sivil toplumun, medyanın ve iş dünyasından çeşitli perspektiflerin tartışıldığı panelde, Türkiye’nin bu özen yükümlülüğü direktifi üzerine daha çok çalışması gerektiği ve Türkiye’de insan haklarının geleceği üzerine yeni bir tartışma alanı başlattığı vurgulandı. 

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.