İnfaz Paketiİnsan Hakları

Yeni infaz yasası AYM gündeminde: AYM şekil yönünden iptal talebini görüştü

Ankara – Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kamuoyunda “düşünce suçlularını” kapsamaması nedeniyle eleştiri konusu yapılan yeni infaz düzenlemesinin şekil yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması talebini bugün görüştü. CHP’nin başvurusunda usule ilişkin herhangi bir eksiklik tespit etmeyen mahkeme, şekil yönünden iptal talebinin esastan görüşülmesine karar verdi.

Mahkeme, önümüzdeki günlerde bu talebi görüşerek karara bağlayacak. Kararda özellikle infaz düzenlemesinin bir af düzenlemesi olup olmadığı ele alınacak. 

Türkiye’de koronavirüs salgının yayılması ve cezaevleri nüfusunun 300 bini bulması üzerine MHP ve AKP, daha önce rafa kaldırdığı infaz paketini Meclis’e sevk etti. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren infaz paketiyle yaklaşık 90 bin hükümlü tahliye edildi. 

Ancak pakette “terör” ve MİT Kanunu’na karşı işlenen suçlar gibi bazı yasa maddeleri kapsam dışında tutuldu. Bu nedenle tutuklu gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” gibi suçlardan cezaevine girenler yeni infaz düzenlemesinden yararlanamadı. 

CHP, şekil yönünden iptal ve yürürlüğün durdurulmasını talep etmişti 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu nedenle 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’ye başvurdu. Dava dilekçesinde, yasanın tümünün yanısıra, bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6. maddesinin şekil bakımından iptalini ve yürürlüğünün durdurulması istendi. 

CHP, şekil yönünden açtığı davanın gerekçesinde söz konusu infaz düzenlemesinin aslında bir af düzenlemesini içerdiğini belirterek, “Af düzenlemesinin Anayasa’ya göre 367 oyla kabul edilmesi gerekirken, bu düzenleme salt çoğunlukla kabul edildi. Bu da Anayasa’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı bir durumdur,” dedi. 

AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini tamamladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığında gerçekleşen toplantı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans şeklinde yapıldı. Bu kapsamda üyeler evlerinden toplantıya bağlanırken, AYM Raportörü de hazırladığı raporu üyelere sundu. 

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen AYM Genel Kurulu, şekil yönünden iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de, esas inceleme aşamasında karara bağlanacak. Şekil yönünden inceleme, yasanın TBMM’ye sunulmasından kabul edilmesine kadar geçen yasama faaliyeti sürecinde, alınan kararlarda usule ilişkin bir hata olup olmadığına ilişkin yapılacak. 

Esastan iptal için de başvurulacak

Öte yandan CHP, yasanın bazı maddelerinin “Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılığı” gibi nedenlerle esastan iptali için başvuruyu ise henüz yapmadı. CHP’nin bu başvuruyu da önümüzdeki günlerde AYM’ye yapacağı öğrenildi. Mahkemenin, yasanın esastan iptaline karar vermesi halinde infaz düzenlemesinden yararlananların kapsamının genişlemesi bekleniyor.