Dayanışma ve dayanıklılık: STK’lar Geleceğe Bakış Buluşması gerçekleşti

Dayanışma ve dayanıklılık: STK’lar Geleceğe Bakış Buluşması gerçekleşti

İSTANBUL – İnsan hakları savunucuları, bağımsız gazeteciler ve 13 sivil toplum örgütünün temsilcisi, Article 19 ve MLSA tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında 21 Mart’ta bir araya geldi.

İki 2023 Eylül'de gerçekleşen toplantının bu etabında, Türkiye'de sivil toplumun karşılaştığı zorluklar ve bu alandaki geleceğe yönelik stratejiler, STK’ların dayanıklılığı, mücadeleye devam etme gücünü ve dayanışmayı arttırmanın yöntemleri tartışıldı.

Geleceğe Bakış Buluşmasına Türkiye Gazeteciler Sendikas (TGS), Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Kadın için Kadının İnsan Hakları Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Hafıza Merkezi, Cumartesi Anneleri, Romanigodi, Dicle-Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), İnsan Hakları İzleme Örgütü, Article 19 ve MLSA’dan temsilcilerin yanı sıra bağımsız gazeteciler de katıldı.

Moderatörlüğünü Hafıza Merkezi’nden Burcu Bingöllü’nün yaptığı ilk oturumda toplantı ve gösteri özgürlüğüne ve derneklere yönelik dava süreçleri ele alındı.

Cumartesi Anneleri/İnsanlarından İkbal Eren, eylemlere yönelik polis müdahaleleri ve İstiklal Caddesi’nde gözaltıların kesilmesine yönelik süreci paylaşarak, var olan durumda Cumartesi Anneleri’nin hukuktan doğan eylem haklarını hala kullanamadığını vurguladı.

Toplantı özgürlüğü ve dernek davaları

Cumartesi Anneleri’ne yönelik müdahaleleri gözlemleyen dört kurumdan biri olan Hafıza Merkezi’nden Esin Epli, gözaltılar deavm ederken yaşananların ve polis baskısının Cumartesi Annelerinin eylemlerinin görünürlüğünün azalttığını vurguladı.

Katılımcılar ayrıca uluslararası kuruluşların desteğinin önemini ve Birleşmiş Milletler'in yaklaşımını örnek göstererek, uluslararası toplumun desteğinin önemini vurguladı.

STK’lara yönelik baskıların da ele alındığı oturumda, Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) katılımcısı, derneğe yönelik devam eden kapatma davası hakkında bilgi paylaştı.

Gözlem ve dayanışmanın önemi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda, hem basına yönelik baskılar karşısında hem de sivil toplumun karşılaştığı yargısal tacizlere karşı dava takibinin önemini dile getirildi.

DFG’den Nezahat Doğan özgür basından temsilcilerin daha sık yalnız bırakıldığının altına çizerken, TGS GEnel Sekreteri Banu Tuna, gazetecilerin ve STK’ların mücadelelerinde sendikaların bilgi birikiminden yararlanılmasının etkili bir yöntem olabileceğini belirtti.

Oturumda ayrıca dava izlemenin ve raporlamanın etkisi üzerinde duruldu.

Türkiye'deki sivil toplumun zorluklarının üstesinden gelmek için birlikte hareket etmenin yollarının ve uluslararası desteğin önemininin tartışıldığı toplantıda ayrıca esenlik ve dayanım konusunda ikinci bir oturum düzenlendi.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.